ล้มลงใช่ว่าจะแพ้สวัสดีตอนเช้า

อรุณสวัสดิ์ส่งแรงใจ

“ล้มลง” …ใช่ว่าจะแพ้
“ล้มเลิก” …สิถึงเรียกว่า..แพ้

“Falling down” … yes that will lose
“Give up” … so called … loseพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *