ทุกข์มีอยู่กับทุกคนสวัสดีวันพระ

สวัสดีเช้าวันพระ

ทุกข์มันก็มีอยู่กับทุกคน ไม่มีใครไม่มี ตราบใดที่ยังมีขันธ์ 5 อยู่ แต่ถ้าเรารู้แล้ว ก็จะอยู่อย่างสบาย พระองค์ไม่ได้สอนให้เราแก้ทุกข์ แต่สอนให้เรากำหนดรู้

— หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก —

Suffering is with everyone. No one without As long as there are still Khan 5, but if we already know Will be comfortable He did not teach us to cure suffering. But teaches us to defineพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *