ไม่มีอาชีพใดสูงหรือตำ่กว่ากันสวัสดีตอนเช้า

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า

ไม่มีอาชีพใดสูงหรือต่ำกว่ากันแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำว่า ทำตัว “ต่ำ” หรือ “สูง”

No occupation is higher or lower.
But depending on that action
Act “low” or “high”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *