วันนึงคิดอยู่ 2 เรื่องอรุณสวัสดิ์

ขำขันรับอรุณ

วันนึงคิดอยู่ 2 เรื่อง
คิดมาก” กะ “คิดไปเอง

One day, thinking about 2 things
“Think too much” shift “think for yourself”พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *