อย่ากังวลกับสิ่งที่ “ยังมาไม่ถึง”



Good Morning

สวัสดีตอนเช้า

อย่ากังวลกับสิ่งที่ “ยังมาไม่ถึง”

จงคำนึงถึงสิ่งที่ “กำลังทำ”

Don’t worry about things “Not yet arrived”
Pay attention to what you are “doing”.



พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โหลดเลย "สติ้กเกอร์ อรุณสวัสดิ์ โดนใจ"

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com