Category: 21-สวัสดีวันพระ

ชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลง

อรุณสวัสดิ์เช้าวันพระ ชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลง วันนี้สูงส่งพรุ่งนี้อาจตกต่ำ ไม่มีอะไรแน่นอนหรือยั่งยืนได้เลย หมั่นทำความดีหรือสร้างกุศลเอาไว้มากๆเถิด แม้ยามที่ชีวิตตกต่ำก็มีบุญกุศลหนุนนำ ให้พ้นจากความมืดมิดได้อย่างแน่นอน บุคคลที่เป็นคนดี ย่อมเป็นที่รักในสามโลก — สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ Human life has its ups and downs. Today is high, tomorrow may fall. Nothing is fixed
Read More

การแก้กรรมไม่ใช่ไปทำพิธีกับพระ

สวัสดีวันพระ การแก้กรรมไม่ใช่ไปทำพิธีกับพระ ใครก็แก้ไไม่ได้หรอก กรรมคือการกระทำ การแก้กรรมคือการแก้ไขพฤติกรรม เคยทำชั่วก็หยุดซะ ทำดีอยู่แล้วก็ทำดียิ่งขึ้น — หลวงพ่อจำปา กิตติธโร — Solving karma is not going to rituals with monks. No one can fix it. Karma is action
Read More

ทุกข์มีอยู่กับทุกคน

สวัสดีเช้าวันพระ ทุกข์มันก็มีอยู่กับทุกคน ไม่มีใครไม่มี ตราบใดที่ยังมีขันธ์ 5 อยู่ แต่ถ้าเรารู้แล้ว ก็จะอยู่อย่างสบาย พระองค์ไม่ได้สอนให้เราแก้ทุกข์ แต่สอนให้เรากำหนดรู้ — หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก — Suffering is with everyone. No one without As long as there are still Khan
Read More

จิตอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน

อรุณสวัสดิ์วันพระ “อดีตก็เป็นทำเมา อนาคตก็เป็นทำเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นพุทโธ เป็นธัมโม ปัจจุบันก็พอแล้ว อดีต และอนาคตไม่ต้องคำนึงถึง เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย วันคืนเดือนปี สิ้นไปหมดไป อายุเราก็หมดไป สิ้นไป หมั่นบำเพ็ญจิต บำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนาต่อไป” — หลวงปู่แหวน สุจิณโณ — “The past is drunk The
Read More

คนที่จิตใจมืดบอด

สวัสดีเช้าวันพระ คนที่ตาบอดแต่ไม่เชื่อคนตาดี ย่อมมีทางตกหลุมบ่อได้ฉันใด คนที่จิตใจมืดบอด้วยกิเลสตัณหา ไม่เชื่อตามตาใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ย่อมนำความล่มจมมาสู่ตนเองได้ฉันนั้นเหมือนกัน — หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน He who is blind but does not believe in the eyes There would be a way to fall into
Read More

ขอเจริญพร บางคนทำดี…

ธรรมะตอนเช้า “ขอเจริญพร บางคนทำดีแต่ไม่ได้ดี เหมือนบุญมีแต่กรรมบัง กลับมาน้อยเนื้อต่ำใจ สาธุชนทั้งหลายอย่าน้อยใจ ทำดีเข้าไว้ ท่องคาถานี้ไว้ >> สู้ทุกวัน ทำดีทุกวัน << ท่องทุกวันเดี๋ยวได้ดี” — หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม — “Wish for blessing, some people do good but not well Like
Read More

ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่าง

ธรรมะรับอรุณ “ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่าง เป็นเครื่องส่องทาง เป็นเครื่องนำชีวิต เป็นเครื่องยังชีวิตให้สว่าง ถ้าต้องการเป็นแสงสว่างให้กับทั้งของตนเองและของผู้อื่น ก็ต้องฝึกฝนตนเอง ให้มีโลภ โกรธ หลง น้อยลง” — สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ — “A well-trained person is a light to guide the way Life As
Read More

คนเราเกิดมา …

ธรรมะตอนเช้า “คนเราเกิดมา นินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี อย่าเอามาหมักไว้ในใจ ปล่อยผ่านไปเสีย” –หลวงปู่แหวน สุจินโน — “People are born to gossip and praise or be praised. Let it go”
Read More

คนทำดีจะให้ได้ดี…

สวัสดีเช้าวันพระ “คนทำดีจะให้ได้ดีทางวัตถุ ต้องประกอบด้วยหลัก ๔ ประการคือ ๑. คติสมบัติ ทำดีให้ถูกสถานที่๒. อุปธิสมบัติ ทำดีให้ถูกตัวบุคคล๓. กาลสมบัติ ทำดีให้ถูกเวลา๔. ปโยคสมบัติ ต้องทำดีให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆ — หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม — “People who do good will give good material things. It
Read More

พระไม่ได้อยู่กับคนชั่ว

อรุณสวัสดิ์วันพระ “พระไม่ได้อยู่กับคนชั่ว แต่พระนั้นอยู่กับคนดี ให้นึกเสียว่าพระมากับเรา เราจะได้ทำชั่วไม่ได้ อย่าทำตัวผิดศีลธรรม ผิดจารีตประเพณี โดยเฉพาะการทำผิดกฎหมายบ้านเมือง ให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท” — หลวงปู่คูณ ปริสุทโธ — “Monks are not with the wicked. But the monk is with good people To imagine
Read More

คำพูดเป็นดาบชนิดหนึ่ง

ธรรมะเช้าวันพระ “คำพูดเป็นดาบชนิดหนึ่ง บางคนใช้ทิ่มตนเองและแทงคนอื่น บางกลุ่มใช้ทิ่มแทงกันเอง ทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครได้ประโยชน์อะไร” — หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป — “Words are a kind of sword. Some people stab themselves and stab others. Some groups used to stab themselves.
Read More

อาหารใจสำคัญกว่าอาหารกาย

สวัสดีวันพระ “อาหารใจสำคัญกว่าอาหารกาย แต่พวกเรามัวเมาแต่เลี้ยงร่างกาย กายมันได้อะไรบ้าง ตายไปใครเอาไปได้ไหม เอาไปแต่สมบัติใจเท่านั้น” — หลวงปู่จาม มหาปุญโญ — “Mind food is more important than physical food. But we are obsessed with raising our bodies What does
Read More

อรุณสวัสดิ์เช้าวันพระ

ธรรมะรับอรุณ “มนุษย์คนเรามีจิตใจทุกคน ควรฝึกฝนใจเราให้ดี ให้เป็นบุญเป็นกุศล ใจดีแล้วกายก็พร้อมจะเป็นเครื่องมือที่จะกระทำแต่สิ่งดี การกระทำแต่สิ่งดีของเรานี่แหละ ที่จะพาเราเพิ่มพูลบุญกุศลให้เราสูงขึ้น” — หลวงปู่แสง ญาณวโร — “Human beings have all hearts. Should train our hearts well Give merit to charity Kind and the
Read More

ธรรมะวันพระ

ธรรมะวันพระ คนที่เกิดมาแล้วมีแต่คนช่วยเหลือเป็นคนมีบุญนะ แต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่น “มีบุญมากมาก” — พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี — People who are born only have help people who are people of merit. But those who have been born have
Read More

คนเราวางแผนไว้หลายอย่าง

ธรรมะรับอรุณ “คนเราวางแผนไว้หลายๆอย่างในการดำรงชีวิต เช่น กิน เที่ยว ทำงาน ฯลฯ แต่แผนสำคัญที่จะต้องวางไว้คือ แผนสำหรับความเสื่อมไป สิ้นไปของสังขาร เพื่อจะได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท หมั่นสร้างความดี หรือสร้างกุศลไว้” “People plan many things in life such as eating, traveling, working, etc. But the important
Read More