อยากเก่ง ต้องหมั่นเรียน

ทักทาย วันพฤหัสฯ

ทักทาย วันพฤหัสฯ

อรุณสวัสดิ์ วันพฤหัสฯ

“อยากเก่ง  ต้องหมั่นเรียน
อยากเซียน  ต้องขีดเขียน”